1 km 40,- Kč
nakládka 15minut 180,- Kč
práce HR 15 minut 200,- Kč

Pronájem kontejnerů:2x menší -

3m3

1x větší -

4,5m3

Ceník (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Autodoprava + pronájem kontejnerů


Autodoprava:


RENAULT – auto s HR 7t

objem kontejneru 5-6  palet / 4m3

Ceník (ceny jsou uvedeny bez DPH)
Autodoprava + pronájem kontejnerů
1 den
(první den přistavení, druhý den vývoz)
500,- Kč
Víkend
(pátek přistavení, pondělí vývoz)
1000,- Kč
Ceník platný od 1.4.2022