1 km
30,- Kč
nakládka 15minut
150,- Kč
práce HR 15 minut
200,- Kč

Pronájem kontejnerů:2x menší -

3m3

4x větší -

4,5m3

Ceník (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Autodoprava + pronájem kontejnerů


Autodoprava:


RENAULT - auto s HR 7t

objem kontejneru 5-6  palet / 4m3

Ceník (ceny jsou uvedeny bez DPH)
1 den
(první den přistavení,
druhý den vývoz)
500,- Kč
Víkend
(pátek přistavení, pondělí
vývoz)
1000,- Kč